CENNIK

Kancelaria Adwokacka Klaudii Łyszczek to zespół ludzi, dla których prawo oraz niesienie pomocy Klientom stało się pasją.

Dzięki zdobytemu przez lata praktyki oraz nauki doświadczeniu jesteśmy adwokatami, którzy z najwyższą starannością, empatią, wyrozumiałością oraz precyzją codziennie z powodzeniem pomagają swoim Klientom rozwiązywać problemy prawne.

To właśnie dla Ciebie stale podnosimy swoje kwalifikacje przechodząc szkolenia, kończąc dodatkowe studia podyplomowe jak również studia doktoranckie.

Każda powierzona nam sprawa jest dla nas najważniejsza, a Klient posiada możliwość decyzyjności.

© 2022 Kancelaria Adwokacka

Klaudia Łyszczek

Klaudia Łyszczek Kancelaria logo

 

 

Nasza Kancelaria w każdym przypadku stara się dopasować wysokość wynagrodzenia oraz sposób, w jaki dokonuje rozliczeń do sytuacji Klienta. Każdorazowo dokładna wycena jest przedstawiana Klientowi na początku współpracy. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona głównie od czynników takich jak: stopień skomplikowania sprawy, obszerność postępowania, ilości dowodów, które należy przeprowadzić w postępowaniu, odległości organu od siedziby Kancelarii oraz poświęconego czasu. 

Poniżej przedstawiamy przykładowy cennik podstawowych usług świadczonych przez Kancelarie w Bielsku-Białej. 

1.    porady prawne:

a)  porada prawna stacjonarnie – 200 zł /godzina (każda kolejna rozpoczęta godzina płatna dodatkowo 50 zł),
b)  porada prawna online – 150 zł / godzina (każda kolejna rozpoczęta godzina płatna dodatkowo 50 zł).

W przypadku podjęcia decyzji przez Klienta o chęci nawiązania współpracy po odbyciu porady prawnej, koszt poniesiony przez klienta na poradę prawną jest zaliczany na poczet całościowego wynagrodzenia. 

2.    sporządzanie pism w tym pism procesowych:

a)  projekt umowy – od 500 zł do 1000 zł, 
b)  opinia prawna - od 500 zł do 1000 zł, 
c)  pozew cywilny / gospodarczy – od 500 zł do 1000 zł, 
d)  zażalenie / sprzeciw – od 500 zł do 1000 zł, 
e)  apelacja – 1000 zł, 
f)  kasacja – 2000 zł. 

3.    reprezentacja w postępowaniu karnym:
a)  postępowanie karne przygotowawcze – od 1000 zł do 2000 zł, 
b)  postępowanie karne sądowe – od 2500 zł do 5000 zł.

4.    reprezentacja w postępowaniu cywilnym:
a)  postępowanie rozwodowe – od 2500 zł do 4000 zł,
b)  postępowanie w sprawie o separację od 2000 zł do 3000 zł, 
c)  postępowanie w sprawie rodzinnej tj. w przedmiocie kontaktów, władzy rodzicielskiej, alimentów – od 2000 zł do 3000 zł, 
d)  postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku – od 1500 zł do 2500 zł, 
e)  postępowanie w sprawie pracowniczej – od 2000 zł do 3000 zł, 

5.    sprawy o zapłatę:
W typowych sprawach o zapłatę obowiązuje minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które uzależnione jest od wartości przedmiotu sporu:
a)  do 500 zł – 120 zł;
b)  powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
c)  powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
d)  powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
e)  powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
f)  powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
g)  powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

Powyższe wskazanie cen ma jedynie charakter orientacyjny. Konkretna wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana z Klientem przed podjęciem współpracy. 

Nasza Kancelaria w każdym przypadku stara się dopasować wysokość wynagrodzenia oraz sposób, w jaki dokonuje rozliczeń do sytuacji Klienta. Każdorazowo dokładna wycena jest przedstawiana Klientowi na początku współpracy. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona głównie od czynników takich jak: stopień skomplikowania sprawy, obszerność postępowania, ilości dowodów, które należy przeprowadzić w postępowaniu, odległości organu od siedziby Kancelarii oraz poświęconego czasu. 

Poniżej przedstawiamy przykładowy cennik podstawowych usług świadczonych przez Kancelarie w Bielsku-Białej. 

1.    porady prawne:

       a)  porada prawna stacjonarnie – 200 zł /godzina (każda kolejna rozpoczęta godzina płatna dodatkowo 50 zł),
       b)  porada prawna online – 150 zł / godzina (każda kolejna rozpoczęta godzina płatna dodatkowo 50 zł).

W przypadku podjęcia decyzji przez Klienta o chęci nawiązania współpracy po odbyciu porady prawnej, koszt poniesiony przez klienta na poradę prawną jest zaliczany na poczet całościowego wynagrodzenia. 

2.    sporządzanie pism w tym pism procesowych:

       a)  projekt umowy – od 500 zł do 1000 zł, 
       b)  opinia prawna - od 500 zł do 1000 zł, 
       c)  pozew cywilny / gospodarczy – od 500 zł do 1000 zł, 
       d)  zażalenie / sprzeciw – od 500 zł do 1000 zł, 
       e)  apelacja – 1000 zł, 
       f)  kasacja – 2000 zł. 

3.    reprezentacja w postępowaniu karnym:
       a)  postępowanie karne przygotowawcze – od 1000 zł do 2000 zł, 
       b)  postępowanie karne sądowe – od 2500 zł do 5000 zł.

4.    reprezentacja w postępowaniu cywilnym:
       a)  postępowanie rozwodowe – od 2500 zł do 4000 zł,
       b)  postępowanie w sprawie o separację od 2000 zł do 3000 zł, 
       c)  postępowanie w sprawie rodzinnej tj. w przedmiocie kontaktów, władzy rodzicielskiej, alimentów – od 2000 zł do 3000 zł, 
       d)  postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku – od 1500 zł do 2500 zł, 
       e)  postępowanie w sprawie pracowniczej – od 2000 zł do 3000 zł, 

5.    sprawy o zapłatę:
W typowych sprawach o zapłatę obowiązuje minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które uzależnione jest od wartości przedmiotu sporu:
       a)  do 500 zł – 120 zł;
       b)  powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
       c)  powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
       d)  powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
       e)  powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
       f)  powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
       g)  powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

Powyższe wskazanie cen ma jedynie charakter orientacyjny. Konkretna wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana z Klientem przed podjęciem współpracy.