Cennik

Jesteś tutaj:

Cennik: adwokat Bielsko-Biała

Nasza Kancelaria w każdym przypadku stara się dopasować wysokość wynagrodzenia oraz sposób, w jaki dokonuje rozliczeń do sytuacji Klienta. Każdorazowo dokładna wycena jest przedstawiana Klientowi na początku współpracy.

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona głównie od czynników takich jak: stopień skomplikowania sprawy, obszerność postępowania, ilości dowodów, które należy przeprowadzić w postępowaniu, odległości organu od siedziby Kancelarii oraz poświęconego czasu. 

Porady prawne:

 • porada prawna stacjonarnie — 300 zł/godzinę
 • porada prawna online — 300 zł/godzinę

Sporządzanie pism w tym pism procesowych:

 • projekt umowy — od 1000 zł do 2000 zł
 • opinia prawna — od 1000 zł do 2000 zł
 • pozew cywilny / gospodarczy — od 1500 zł do 2000 zł
 • zażalenie / sprzeciw – od 1500 zł do 2000 zł
 • apelacja – 2000 zł
 • kasacja – 3000 zł

Reprezentacja w postępowaniu karnym:

 • postępowanie karne przygotowawcze – od 2500 zł do 3500 zł
 • postępowanie karne sądowe – od 3500 zł do 5000 zł

Reprezentacja w postępowaniu cywilnym:

 • postępowanie rozwodowe – od 3500 zł do 5000 zł
 • postępowanie w sprawie o separację od 3000 zł do 4000 zł
 • postępowanie w sprawie rodzinnej tj. w przedmiocie kontaktów, władzy rodzicielskiej, alimentów – od 3500 zł do 4500 zł
 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku – od 2500 zł do 3000 zł
 • postępowanie w sprawie pracowniczej – od 3500 zł do 4000 zł

Sprawy o zapłatę:

W typowych sprawach o zapłatę obowiązuje minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które uzależnione jest od wartości przedmiotu sporu:

 • do 500 zł – 120 zł
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł
 • powyżej 200 000 zł – 14 400 zł

Powyższe wskazanie cen ma jedynie charakter orientacyjny. Konkretna wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana z Klientem przed podjęciem współpracy.