O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka Klaudii Łyszczek to zespół ludzi, dla których prawo oraz niesienie pomocy Klientom stało się pasją.

Dzięki zdobytemu przez lata praktyki oraz nauki doświadczeniu jesteśmy adwokatami, którzy z najwyższą starannością, empatią, wyrozumiałością oraz precyzją codziennie z powodzeniem pomagają swoim Klientom rozwiązywać problemy prawne.

To właśnie dla Ciebie stale podnosimy swoje kwalifikacje przechodząc szkolenia, kończąc dodatkowe studia podyplomowe jak również studia doktoranckie.

Każda powierzona nam sprawa jest dla nas najważniejsza, a Klient posiada możliwość decyzyjności.

GDZIE DZIAŁAMY?

Głównym obszarem działania Kancelarii to Bielsko-Biała oraz miejscowości położone w województwie śląskim i małopolskim w tym głównie: Cieszyn, Żywiec, Pszczyna, Tychy, Katowice, Gliwice, Oświęcim oraz Kraków. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów prowadzimy postępowania w miejscowościach wykraczających poza wskazany obręb.

FORMY POMOCY

PORADA PRAWNA Nawiązanie współpracy z kancelarią rozpoczyna się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 797-739-474, mailowy: klaudialyszczek@gmail.com bądź poprzez umówienie spotkania na stronie internetowej. Klient ma możliwość skorzystania z kliku form udzielania porady prawnej. Podstawową formą udzielania porad prawnych są spotkania w siedzibie Kancelarii przy ul. Podcienie 2 w Bielsku-Białej.

Dla Klientów biznesowych proponujemy również spotkania w siedzibie prowadzonej działalności gospodarczej. Nową formą udzielania porad prawnych są porady on-line, za pośrednictwem platform internetowych. Podczas spotkania zostaje szczegółowo omówiona sprawa, udzielane są informacje co do możliwych rozwiązań konkretnej sprawy. Porada prawna ma na celu przekazanie Klientowi potrzebnych informacji, które pomogą zrozumieć problem prawny. Przy pierwszym spotkaniu Klient otrzymuje również informacje o możliwych rozwiązaniach prawnych w tym prezentowana jest Klientowi taktyka procesowa.

SPORZĄDZANIE PISM Kancelaria świadczy usługi w zakresie sporządzania profesjonalnych pism zarówno na etapie przed wszczęciem postępowania sądowego, w jego trakcie jak również wszczynających proces. Nadto kancelaria świadczy usługi w postaci sporządzania wszelakiego rodzaju umów niezbędnych zarówno w obrocie profesjonalnym jak i konsumenckim.

REPREZENTACJA Kancelaria reprezentuje Klientów przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Nadto Kancelaria reprezentuje Klientów przy negocjacjach oraz spotkaniach biznesowych.

RELACJA Z KLIENTEM Kancelaria kładzie szczególny nacisk na utrzymywanie stałych, profesjonalnych kontaktów z Klientem. Chcemy, aby Klient zawsze mógł liczyć na naszą pomoc. Dlatego też oprócz standardowych godzin pracy Kancelarii, klient może kontaktować się również w późniejszych godzinach. Z naszego doświadczenia wiemy, że są sytuacje kiedy pomoc Kancelarii musi być udzielona natychmiastowo, dlatego też chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Do spraw cywilnych zaliczamy:

- zniesienie współwłasności,

- zasiedzenie,

- odszkodowania i zadośćuczynienia,

- ustanowienie służebności,

- zapłatę,

- roszczenia dotyczące własności (m.in. ruchomości) i innych praw majątkowych,

- zawieranie i konstruowanie umów,

- nabycie i dział spadku,

- zachowek i inne.

Do spraw spadkowych zaliczamy:

- sprawy o dział spadku,

- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,

- sprawy o zachowek,

- zniesienie współwłasności powstałej

   w wyniku nabycia spadku,

- sprawy o obalenie testamentu.

Do spraw rodzinnych zaliczamy:

- rozwód,

- separację,

- ustanowienie rozdzielności majątkowej,

- podział majątku,

- alimenty,

- kontakty,

- ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej,

- zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,

- ubezwłasnowolnienie i opieka, kuratela i inne.

© 2022 Kancelaria Adwokacka

Klaudia Łyszczek

Klaudia Łyszczek Kancelaria logo

 

 

Kancelaria Adwokacka Klaudii Łyszczek to zespół ludzi, dla których prawo oraz niesienie pomocy Klientom stało się pasją.

Dzięki zdobytemu przez lata praktyki oraz nauki doświadczeniu jesteśmy adwokatami, którzy z najwyższą starannością, empatią, wyrozumiałością oraz precyzją codziennie z powodzeniem pomagają swoim Klientom rozwiązywać problemy prawne.

To właśnie dla Ciebie stale podnosimy swoje kwalifikacje przechodząc szkolenia, kończąc dodatkowe studia podyplomowe jak również studia doktoranckie.

Każda powierzona nam sprawa jest dla nas najważniejsza, a Klient posiada możliwość decyzyjności.

We wszystkich przypadkach to właśnie Klient jest stawiany na pierwszym miejscu. Dzięki umiejętności słuchania, nigdy nie narzucamy Klientowi jakichkolwiek rozwiązań, albowiem zawsze wypracowujemy wraz z Klientem najlepsze dla Niego rozwiązanie.

Jesteśmy zespołem, który współpracuje ze specjalistami m.in. z zakresu szacowania nieruchomości. Zadowolenie, zaufanie oraz satysfakcja klientów jest dla nas siłą która powoduje, że chcemy rozwijać swe skrzydła i sprostać największym wymaganiom w myśl zasady „Wielkie oczekiwania są kluczem do wszystkiego” (Sam Walton).

NASZE SPECJALIZACJE

Nadrzędnym celem działalności jest niesienie wszechstronnej pomocy tym, których prawa wymagają ochrony poprzez wszczęcie konkretnego postępowania sądowego, jak i tym, których prawa mogą zostać naruszone skierowaniem przeciwko nim nieuzasadnionych żądań procesowych.

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu praw Klientów na drodze sądowej, gdzie wymagane są umiejętności efektywnego prowadzenia sporów oraz opracowania długofalowej strategii procesowej. Kancelaria świadczy usługi prawne, zarówno w zakresie spraw prowadzonych przed sądami i innymi organami orzekającymi, jak i bieżącej obsługi prawnej.

Główny zakres prowadzonych spraw to sprawy z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz cywilnego.