POWRÓT DO OFERTY

Prawo cywilne stanowi najbardziej rozległą dziedzinę prawa w której specjalizuje się nasza kancelaria. Warto pamiętać, że jest to gałąź prawa, która najczęściej występuje w praktyce. Właściwie każdy człowiek codziennie ma styczność z prawem cywilnym.

Do czynienia z prawem cywilnym mamy m.in. zawierając różnego rodzaju umowy. Prawo cywilne reguluje sposób w jaki kształtują się prawa i obowiązki stron jak również ustala konsekwencje nieprzestrzegania zawartych umów. Prawo cywilne wskazuje również zasady zawierania umów, ich wykonywania jak również dochodzenia wynikających z nich praw i obowiązków.  Kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu wszelakiego rodzaju umów dotyczących zarówno podmiotów indywidualnych jak i profesjonalnych w zakresie usług, ruchomości a także nieruchomości. Wśród najczęściej przygotowywanych na potrzeby naszych Klientów umów można wyróżnić:

 1. umowy sprzedaży,
 2. umowy dostawy,
 3. umowy o roboty budowlane,
 4. umowy najmu,
 5. umowy dzierżawy,
 6. umowy leasingu,
 7. umowy użyczenia,
 8. umowy pożyczki,
 9. umowy zlecenia,
 10. umowy o dzieło,
 11. umowy agencyjne,
 12. umowy komisu,
 13. umowy przewozu,
 14. umowy spedycji,
 15. umowy darowizny,
 16.  i inne.

 

Oprócz sporządzania umów, nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania cywilnego. W szczególności, Kancelaria służy pomocą w zakresie sporządzenia pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji jak również kasacji do Sądu Najwyższego. Nadto Kancelaria reprezentuje podmioty profesjonalne oraz indywidualne w postępowaniach przed Sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w tym w postępowaniach zwykłych, upominawczych, nakazowych, zabezpieczających jak również egzekucyjnych.

 

Kancelaria w szczególności świadczy pomoc prawną w postępowaniach związanych z:

 1. roszczeniami z umów w tym o zapłatę, z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów, rękojmi oraz gwarancji,
 2. odszkodowaniami z tytułu powstałej szkody na osobie bądź mieniu,
 3. zadośćuczynienia np. za śmierć osoby najbliższej, za krzywdę w postaci cierpień wynikających z uszkodzenia ciała,
 4. zasiedzeniem,
 5. zniesieniem współwłasności,
 6. eksmisją,
 7. odwołaniem darowizny,
 8. wynagrodzeniem z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy.

 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, zachęcamy do kontaktu. Nasza Kancelaria dzięki bogatemu doświadczeniu oraz zdobytej przez lata wiedzy oraz praktyki z precyzją oraz zaangażowaniem niesie każdego dnia pomoc prawną dla swoich Klientów.

PRAWO CYWILNE

Klaudia Łyszczek Kancelaria logo

 

 

© 2022 Kancelaria Adwokacka

Klaudia Łyszczek