Prawo cywilne

Jesteś tutaj:

Prawo cywilne Bielsko-Biała

Prawo cywilne stanowi najbardziej rozległą dziedzinę prawa w której specjalizuje się nasza kancelaria. Warto pamiętać, że jest to gałąź prawa, która najczęściej występuje w praktyce. Właściwie każdy człowiek codziennie ma styczność z prawem cywilnym.

Do czynienia z prawem cywilnym mamy m.in. zawierając różnego rodzaju umowy. Prawo cywilne reguluje sposób w jaki kształtują się prawa i obowiązki stron jak również ustala konsekwencje nieprzestrzegania zawartych umów. Prawo cywilne wskazuje również zasady zawierania umów, ich wykonywania jak również dochodzenia wynikających z nich praw i obowiązków.  Kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu wszelakiego rodzaju umów dotyczących zarówno podmiotów indywidualnych jak i profesjonalnych w zakresie usług, ruchomości a także nieruchomości.

Wśród najczęściej przygotowywanych na potrzeby naszych Klientów umów można wyróżnić:

Kancelaria w szczególności świadczy pomoc prawną w postępowaniach związanych z:

  1. roszczeniami z umów w tym o zapłatę, z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów, rękojmi oraz gwarancji,
  2. odszkodowaniami z tytułu powstałej szkody na osobie bądź mieniu,
  3. zadośćuczynienia np. za śmierć osoby najbliższej, za krzywdę w postaci cierpień wynikających z uszkodzenia ciała,
  4. zasiedzeniem,
  5. zniesieniem współwłasności,
  6. eksmisją,
  7. odwołaniem darowizny,
  8. wynagrodzeniem z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, zachęcamy do kontaktu. Nasza Kancelaria dzięki bogatemu doświadczeniu oraz zdobytej przez lata wiedzy oraz praktyki z precyzją oraz zaangażowaniem niesie każdego dnia pomoc prawną dla swoich Klientów.