Prawo pracy

Jesteś tutaj:

Prawo pracy Bielsko-Biała

Prawo pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Stosownie do art. 2 kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Jak wynika z art. 3 kodeksu pracy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Większość osób w Polsce jest zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Powoduje to, że prawo pracy należy do jednych z najbardziej powszechnych dziedzin prawa. W konsekwencji zarówno pracownikom jak i pracodawcom przysługują rozmaite roszczenia, które często są rozpoznawane na drodze sądowej.

Nasza Kancelaria dzięki bogatemu doświadczeniu oraz odpowiednim kwalifikacjom gwarantuje profesjonalną pomoc prawną z zakresu prawa pracy. Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla pracodawców jak również dla pracowników. Prowadzimy postępowania przed sądami powszechnymi m.in. w sprawach o zapłatę za godziny nadliczbowe, o przywrócenie do pracy, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne jak również o odszkodowania. Oprócz reprezentowania Klientów przez sądami powszechnymi, nasza Kancelaria służy wsparciem również przed organami państwowymi tj. Państwową Inspekcją Pracy oraz ZUS. Nadto Kancelaria reprezentuje podmioty indywidualne oraz profesjonalne w postępowaniach mediacyjnych.

Zakres świadczonych przez Kancelarię usług prawnych to m.in.:

  1. przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę (na czas nieokreślony, na czas określony, na okres próbny jak również o pracę tymczasową),
  2. przygotowywanie i opiniowanie umów o zakazie konkurencji,
  3. przygotowywanie i opiniowanie kontraktów menedżerskich,
  4. przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy i wynagrodzenia,
  5. przygotowywanie i opiniowanie wypowiedzenia umowy o pracę,
  6. reprezentacja w postępowaniach sądowych m.in. z zakresu rozwiązania umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, zawarcia umowy o pracę, ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowań w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o odszkodowanie za dyskryminację, o odszkodowanie za mobbing, o zapłatę wynagrodzenia za pracę oraz innych składników, o sprostowanie świadectwa pracy.

Główną zasadą Kancelarii jest indywidualne podejście do każdego klienta oraz świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie. Zachęcamy Państwa do nawiązania kontaktu i skorzystania z naszych usług.