POWRÓT DO OFERTY

Klaudia Łyszczek Kancelaria logo

 

 

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Należy pamiętać, że w skład spadku nie wchodzą wyłącznie aktywa np. oszczędności, nieruchomości oraz ruchomości, ale również pasywa, czyli długi spadkowe wynikające z zaciągniętych przez zmarłego kredytów oraz pożyczek.  Proponowanym przez naszą Kancelarię działaniem jest podejmowanie jeszcze za życia spadkodawcy odpowiednich kroków mogących zabezpieczyć sytuację prawną naszego Klienta oraz jego najbliższych. W tym celu zachęcamy Klientów do skorzystania z porad prawnych i uregulowania swoich spraw majątkowych np. poprzez sporządzenie testamentu, bądź po śmierci spadkodawcy odrzucenie spadku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, przyjęcie spadku wprost bądź też w inny sposób zadbania o swoje interesy.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują następujące spawy spadkowe:

 1. porady prawne dotyczące sporządzenia testamentu,
 2. stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 3. stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 4. przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku,
 5. uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 6. zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego,
 7. zachowek,
 8. zapis lub polecenie,
 9. niegodność dziedziczenia,
 10. wydziedziczenie,
 11. unieważnienie testamentu,
 12. dział spadku,
 13. inne postępowania z zakresu prawa spadkowego.

PRAWO SPADKOWE

© 2022 Kancelaria Adwokacka

Klaudia Łyszczek