Prawo spadkowe

Jesteś tutaj:

Prawo spadkowe Bielsko-Biała

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Należy pamiętać, że w skład spadku nie wchodzą wyłącznie aktywa np. oszczędności, nieruchomości oraz ruchomości, ale również pasywa, czyli długi spadkowe wynikające z zaciągniętych przez zmarłego kredytów oraz pożyczek.  Proponowanym przez naszą Kancelarię działaniem jest podejmowanie jeszcze za życia spadkodawcy odpowiednich kroków mogących zabezpieczyć sytuację prawną naszego Klienta oraz jego najbliższych. W tym celu zachęcamy Klientów do skorzystania z porad prawnych i uregulowania swoich spraw majątkowych np. poprzez sporządzenie testamentu, bądź po śmierci spadkodawcy odrzucenie spadku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, przyjęcie spadku wprost bądź też w inny sposób zadbania o swoje interesy.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują następujące spawy spadkowe: